Điều khoản sử dụng


Chào mừng bạn đến với trang web capho.vn. Dưới đây là các điều khoản và điều kiện quy định việc sử dụng trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử dụng trang web

  • Bạn đồng ý sử dụng trang web capho.vn chỉ cho mục đích cá nhân và không thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này để mục đích gian lận, lừa dối, hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

  • Tất cả nội dung trên trang web capho.vn, bao gồm hình ảnh, văn bản, biểu đồ, và mã nguồn, đều thuộc bản quyền và sở hữu trí tuệ của Cà Phê Việt hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên sở hữu.

3. Thông tin cá nhân

  • Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn sẽ tuân theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.

4. Đổi trả hàng và hoàn tiền

5. Liên kết đến trang web của bên thứ ba

  • Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web này.

6. Thay đổi điều khoản sử dụng

  • Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các sự thay đổi đó.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về các điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn và mong muốn bạn có trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất trên trang web capho.vn.