Chính sách bảo mật thông tin


Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và tương tác với trang web https://capho.vn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

1. Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập một loạt thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân, như dữ liệu về trình duyệt web, hệ điều hành, và cách bạn tương tác với trang web.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Xử lý đơn hàng và giao hàng sản phẩm/dịch vụ.
  • Gửi thông tin về đơn hàng, cập nhật về sản phẩm và dịch vụ.
  • Hỗ trợ và trả lời các câu hỏi của bạn.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không được ủy quyền.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác dịch vụ của chúng tôi khi cần thiết để xử lý đơn hàng và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng các đối tác này cũng tuân thủ các quy định bảo mật.

5. Quyền truy cập và điều chỉnh

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để làm điều này hoặc có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

6. Sự thay đổi trong chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật sẽ luôn được công bố trên trang web.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 10/10/2023 và có thể được xem xét và cập nhật theo thời gian.